Nasza oferta

Profesjonalnie opiekujemy się dziećmi do trzeciego roku życia. Wszystkie nasze opiekunki mają wykształcenie pedagogiczne, bądź pielęgniarskie, doświadczenie w zajmowaniu się najmniejszymi dziećmi. Twórczo organizują dzieciom dzień odpowiednio dzieląc czas pomiędzy zabawą, nauką, ćwiczeniami ruchowymi i odopczynkiem.

Pomagamy się rozstać. Początki są czasem trudne zarówno dla dzieci jak i rodziców. Nasze opiekunki pomogą bezstresowo i bezboleśnie zaadaptować się do nowego otoczenia i zintegrować z innymi Słoneczkami. Rodzice mogą przez pierwszych kilka dni przebywać ze swoim dzieckiem w żłobku BAMBINO. Obserwując jego reakcje i zachowania upewnić się że jest już gotowe do samodzielnego zostania u nas.

Zabawa z elementami muzykoterapii i rytmiki jest źródłem radości i daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa. Podczas niej integrują się z grupą, oraz uczą się lepiej komunikować z innymi członkami zabawy. Takie zajęcia pomagają rozwinąć zmysł słuchu, wzroku i dotyku. Dzieci podczas nich śpiewają piosenki, wykonują ćwiczenia ruchowe, prbują gry na instrumentach a także korzystają z różnych rekwizytów takich jak grzechotki, poduszki, chusty, piłki oraz słuchają nagrań z muzyką dzicięcą i klasyczną. Podczas zajeć plastycznych dzieci stworzą pierwsze dzieła malowane farbami, kredą, będą lepiły z masy solnej uczyły się o kolorach i kształtach.

Oferujemy:

  • małą grupę dzieci w przyjaznych, domowych warunkach
  • domową atmosferę
  • dużo edukacyjnej zabawy
  • zabezpieczone pomieszczenia, w których przebywają dzieci
  • fachową i kochającą dzieci grupę opiekunów
  • placyk zabaw na terenie żłobka
  • usługi pielęgnacyjne
  • wyżywienie
  • działanie na rzecz kształtowania postaw prospołecznych i usamodzielniania
  • bieżący kontakt z rodzicami lub prawnymi opiekunami